ཕྱག་དཔེ།

རྣམ་ཐར།

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དག་པ་ཁུ་དབོན་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར།
དམར་གྱི་བཙུན་པ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན།
View Book
གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལྔ་ཡི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།
སྒྲུབ་སྤྲུལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།
View Book
copyright © 2021, Coded with by KTMRush