འབྲུག་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

འབྲུག་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

Books

ནཱ་རོ་པའི་ལྟ་བ་མདོར་བསྡུས་པ།
View Book
གྲུབ་སྲས་འཕགས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ།
View Book
ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ། ༼དེབ་དང་པོ།༽
སྐྱབས་རྗེ་སེང་བྲག་རིན་པོ་ཆེ།
View Book
Mikhrug-3
View Book
ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།༼དེབ་གཉིས་པ།༽
སྐྱབས་རྗེ་སེང་བྲག་རིན་པོ་ཆེ།
View Book
Dam Nag Ser Shun Ma
View Book
Ka Go
View Book
Dorjee Chodpa
View Book
ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།
View Book
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དག་པ་ཁུ་དབོན་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར།
དམར་གྱི་བཙུན་པ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན།
View Book
སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་གྱི་དམིགས་ཁྲིད།
ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ།
View Book
Thor-Bu Chag-Chen Dris-lan Yontha
View Book
Zhal-Dam
View Book
Dhon-Cha Poe-11-Dha
View Book
སྔོན་འགྲོ་བསྡུས་པ།
ཀུན་གཟིགས་ཆོས་སྣང་།
View Book
སྔོན་འགྲོ་བསྡུས་པ།
ཀུན་གཟིགས་ཆོས་སྣང་།
View Book
Sang Ta-Shi Re-Kong
View Book
Guru Dewa
View Book

Resources

མ་རིག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་མེད་པར་བྱེད་ཐུབ་ལ། དེར་བརྟེན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་དང་ཕྱག་དཔེ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་བྱ་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའོ།།

མཁན་པོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན།

Lineage

copyright © 2021, Coded with by KTMRush