འབྲུག་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

འབྲུག་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

Books

སྔོན་འགྲོ་བསྡུས་པ།
ཀུན་གཟིགས་ཆོས་སྣང་།
View Book
Zigar Prayer
View Book
ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ། ༼དེབ་དང་པོ།༽
སྐྱབས་རྗེ་སེང་བྲག་རིན་པོ་ཆེ།
View Book
གྲུབ་སྲས་འཕགས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ།
View Book
Dorjee Chodpa
View Book
Ka Go
View Book
སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་གྱི་དམིགས་ཁྲིད།
ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ།
View Book
ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།༼དེབ་གཉིས་པ།༽
སྐྱབས་རྗེ་སེང་བྲག་རིན་པོ་ཆེ།
View Book
Dhon-Cha Poe-11-Dha
View Book
དཀྱིལ་འཁོར།
View Book
གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལྔ་ཡི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།
སྒྲུབ་སྤྲུལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།
View Book
Sang Ta-Shi Re-Kong
View Book
Dam Nag Ser Shun Ma
View Book
ནཱ་རོ་པའི་ལྟ་བ་མདོར་བསྡུས་པ།
View Book
Mikhrug-3
View Book
Kar-Chag Zhang-Tsal-Pa
View Book
ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།
View Book
Thor-Bu Chag-Chen Dris-lan Yontha
View Book

Resources

མ་རིག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་མེད་པར་བྱེད་ཐུབ་ལ། དེར་བརྟེན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་དང་ཕྱག་དཔེ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་བྱ་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའོ།།

མཁན་པོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན།

Lineage

copyright © 2021, Coded with by KTMRush